GDPR

INFORMARE ŞI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin vizitarea site-ului www.clinicaaproape.ro, atunci când completați formularul de contact, ne trimiteți un mesaj, lăsați un comentariu sau prin accesul la serviciile pe care le punem la dispoziție, vă dați acordul și ne furnizați informații personale.

În vederea furnizării serviciilor de psihiatrie/psihoterapie/consiliere psihologică/evaluare psihologică/logopedie, Clinica Aproape prelucrează datele cu caracter personal împreuna cu operatorii asociați ai acesteia implicați în furnizarea acestor servicii, respectiv specialiștii din cadrul clinicii. 

Încă de la început dorim să vă asiguram că nu punem la dispoziția terților liste cu adrese de e-mail în scopul obținerii de foloase materiale. Fiind vorba de informații personale, facem tot posibilul ca ele să fie întotdeauna în siguranță.

Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale clientului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate și drepturile pe care le are clientul ale cărui date personale sunt prelucrate.

Definiții

 • date personale înseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare intre acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresa de domiciliu/reședință, adresa de e-mail, adresa IP, ocupație, venit, cont bancar, orientare politică, religie, semnătura, etc.
 • prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea;

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

 1. Prestarea serviciilor medicale, de psihologie și psihoterapie, înregistrarea acestora, inclusiv oferirea de servicii aditionale; comunicarea cu dvs cu privire la servicii, programari, oferte; identificarea dvs si a serviciilor prestate; informarea dvs;
 2. Comunicarea cu dvs prin orice mijloace (de exemplu: email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), mesaje transmise pe platformele de socializare sau in persoana) noutati privind serviciile medicale disponibile, abonare la newsletter sau furnizarea de alte informatii care v-ar putea interesa;
 3. Gestionarea sistemelor noastre de comunicatii; gestionarea securitatii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra retelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
 4. îndeplinirea obligatiilor noastre legale cu privire la arhivare, sanatate, securitate, tinerea evidentelor si a altor obligatii pe care legislatia ni le impune;
 5. Gestiunea financiara: eliberarea bonurilor, a facturilor si a chitantelor catre dvs.; primirea platilor de la dvs., inclusiv inregistrarea platilor efectuate de alta persoana in numele dvs; recuperarea debitelor de la dvs.; restituirea unor sume de bani catre dvs; transmiterea de notificari; elaborarea de rapoarte financiare/ operationale, a rapoartelor de activitate si emiterea situatiilor financiare/ cu privire la contracte;
 6. Formularea de cereri si de apărări înaintea autorităților publice si a altor entități care soluționează dispute;
 7. Realizarea de sondaje si adresarea de întrebari către dvs cu scopul de a obține opinia dvs cu privire la serviciile noastre; identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vedere îmbunătățirii acestora.
Vom stoca datele dumneavoastră pe perioada existenței consimțământului, interesului legitim al Clinicii Aproape sau după caz, pe perioada solicitată de dispozițiile legale în materie aplicabile.

Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii regulamentului beneficiezi de drepturi aditionale.

Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:

Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;

Dreptul la stergerea datelor – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau pot solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator in termen de 60 de zile

Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, poti trimite oricand un email cu solicitarile la adresa de email office@clinicaaproape.ro

Menționăm că informatiile dvs. personale si cele legate de serviciul oferit in clinica noastră pot fi dezvaluite in urmatoarele cazuri:

 1. Tratament: Putem dezvălui și/sau împărtăși informațiile cu caracter personal cu alți profesioniști din domeniul sănătății din afara clinicii doar cu acordul dvs. Informațiile cu caracter personal pot fi de asemenea dezvăluite familiei dvs, prietenilor și/sau altor persoane pe care alegeți să îi implicați în susținerea demersului terapeutic, doar dacă sunteți de acord să procedam în acest fel. 
 2. Plata: În cazul în care ne indicați că plata pentru serviciile noastre se face prin intermediul unei case/societăți de asigurări de sănătate/angajator sau furnizor al angajatorului, putem folosi și dezvălui informații cu caracter personal pentru derularea modalități de plată pentru serviciile pe care vi le oferim. Aceste informații vor fi procesate de personalul nostru administrativ și, dacă este cazul, de companii de asigurări sau alte structuri care sunt implicate în procesul de corespondență electronică și/sau de recuperare a sumelor de bani neplatite. 
 3. Urgențe: Putem folosi sau dezvălui informații cu caracter personal pentru a notifica sau pentru a asista în notificarea unui membru al familiei ori a oricărei persoane responsabile de îngrijirea dumnevoastră în cazul unei situații de urgență (atunci când viață dvs sau a altei persoane este în pericol). În situații de urgență, vom apela la decizia noastră profesionala pentru a dezvălui doar acea informație relevantă pentru binele dvs. 
 4. La solicitarea organelor în drept: Putem folosi sau dezvălui informațiile cu caracter personal doar când acest lucru ne este cerut de lege (hotărâri judecătorești sau administrative, somații sau alte proceduri legale). 
 5. Responsabilități legate de sănătatea publica: Putem dezvălui informații, sub rezerva păstrării anonimatului dvs, pentru a raporta probleme legate de un produs medicamentos, reacții la medicamente, expunerea la o anumită boala/infecție și pentru a preveni și controla boala, rănirea și/sau dizabilitatea în vederea protecției sănătății publice.